Monikansallinen LUMA-aineiden opettajankoulutus, jossa keskitytään laaja-alaiseen osaamiseen ja kestävyyskasvatukseen

AcaSTEMyn tavoitteena on kehittää systemaattinen tukirakenne laadukkaalle, tutkimukseen perustuvalle LUMA-aineiden opettajankoulutukselle tutkintoon tähtäävistä opinnoista aina jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen saakka, missä liikkuvuus on olennainen rakennuspalikka. Hankkeessa visioidaan monialaisesti päteviä ja motivoituneita LUMA-aineiden opettajia, joilla on hyvät valmiudet valmistella heidän oppilaitaan tulevia ammattiuria varten.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi acaSTEMy-hanke aikoo

  • kehittää, pilotoida ja edistää erilaisia etä- ja sulautuvan oppimisen malleja yhdistettynä kansainväliseen liikkuvuuteen ja mentorointiin
  • parantaa LUMA-aineiden opettajien digitaalisia taitoja merkityksellistä pedagogiikkaa varten
  • tuetaan LUMA-aineiden opettajien osaamista ja pedagogiikkaa kestävään ja ajantasaiseen koulutukseen kehittämällä täydennyskoulutuskursseja, joilla käsitellään a) suurimpia haasteita, kuten ympäristön kestävyyttä, vihreän kehityksen ohjelmaa, globaalia terveyttä ja maahanmuuttoa, ja b) metodologisia näkökohtia, kuten moninaisten luokkien opettamista, tiedeahdistuksen torjumista ja sukupuolisensitiivisen opetuksen edistämistä

AcaSTEMy:n verkosto kokoaa yhteen opettajankoulutusohjelmia, täydennyskoulutuksen tarjoajia sekä harjoituskouluja 8 maasta. Niissä kehitetään ja testataan liikkuvuusmalleja ja -ohjelmia tehokasta ja helposti saatavilla olevaa ammatillista oppimista varten. Lisäksi kumppanuusverkostoon kuuluu LUMA-aineiden opettajajärjestöjä, opetusministeriöitä ja tiedeakatemioita. Niiden avulla voidaan kehittää poliittinen viitekehys opettajien tarkoituksenmukaiselle ja järjestelmälliselle liikkuvuudelle ja antaa tietoa laajemmille taidekasvatuksen poliittisille päätöksille kansallisella ja Euroopan tasolla.