A fenntarthatóság és a transzverzális készségek oktatására fókuszáló transznacionális STEM-tanárképzés

Az acaSTEMy célja, hogy a magas színvonalú, kutatásalapú STEM-tanárképzéshez olyan rendszerszintű támogatási struktúrát alakítson ki a felkészítő oktatástól a szakmai továbbképzésig, amely a mobilitást alapvető építőelemként tartalmazza. A projekt olyan jól képzett, fejlett transzverzális kompetenciákkal rendelkező és motivált STEM-tanárokat képzel el, akik képesek megfelelően felkészíteni a diákokat a jövőbeli pályájukra.

A célok elérése érdekében az acaSTEMy projekt a következőket tervezi:

  • különböző, nemzetközi mobilitással és mentorálással kombinált távoktatási és vegyes (blended) tanulási modellek kidolgozása, kipróbálása és népszerűsítése
  • a STEM-tanárok digitális kompetenciáinak fejlesztése a valódi változást hozó (meaningful) pedagógiák érdekében.
  • a STEM-tanárok kompetenciáinak és pedagógiájának támogatása a fenntartható és korszerű oktatás érdekében olyan továbbképző tanfolyamok kidolgozásával, amelyek

a) a főbb kihívásokkal - mint például a környezeti fenntarthatóság, az európai zöld megállapodás, a globális egészségügy és bevándorlás -, valamint

b) módszertani szempontokkal - mint például a különféle háttérrel rendelkező diákok együttes tanítása, a természettudományokkal szembeni szorongás leküzdése és a nemi különbségekre érzékeny tanítás elősegítése - foglalkoznak.

Az AcaSTEMy hálózata nyolc ország tanárképzésben és tanártovábbképzésben részt vevő intézményeit, valamint a gyakorlóiskoláit fogja össze, akik mobilitási modelleket és programokat fognak kidolgozni, illetve tesztelni a hatékony és hozzáférhető szakmai képzés érdekében. A partnerségi hálózatban emellett STEM-tanárszövetségek, oktatási minisztériumok és tudományos akadémiák is részt vesznek. Ezek is hozzájárulnak a célzott és szisztematikus tanári mobilitás oktatáspolitikai kereteinek kidolgozásához, valamint a tágabb értelemben vett nemzeti és európai szintű természettudományos oktatáspolitikák formálásához.